NICIN YAPILIR
NASIL YAPILIR
NE ZAMAN YAPILIR
ORNEK SORULAR
BASIN ODASI
YARISMA AFISLERI
100 TEMEL ESER ORTAOKUL
100 TEMEL ESER LISE
FOTOGRAFLAR
VIDEOLAR
KITAP TANITIMLARI
AKLA TAKILAN SORULAR
BIZE YAZIN
DUYURULAR
YARISMA ONAYI
  SIKCA SORULAN SORULAR
  

KILICASLAN EGITIM KURUMLARI VE KAYSERI IL MILLI EGITIM MUDURLUGUNUN BIRLIKTE DUZENLEDIGI ILKOGRETIM VE LISELER ARASI 5. ULUSAL 100 TEMEL ESER KITAP OKUMA YARISMASI ILE ILGILI SIKCA SORULAN SORULAR

 

1. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas? nedir?

Kayseri ve Civar?ndaki sehirlere yonelik olarak uc sene bolge duzeyinde yap?lan bu yar?sma, iki y?ld?r Turkiye geneline yay?larak ULUSAL olarak devam etmektedir. Yar?sma, tek oturumluk s?nav seklindedir. Tertip heyetince belirlenen 12 kitaptan, coktan secmeli tarz?nda toplam 100 soru sorulacak. Cevap formlar? ayn? gun icerisinde optik okuyucuda okutularak sonuclar belirlenerek odul toreninde dereceler ilan edilecektir. Dereceye girenler odulunu torenle alacaklard?r.

 

2. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas?’n?n amac? nedir?

Yar?sma sartnamesinin 2. maddesinde bu husus belirtilmistir: “Turk Milli Egitimi’nin genel amaclar? dogrultusunda; Turkiye genelindeki butun Ortaokullar Okullar? 6’nc?, 7‘nci ve 8’inci s?n?flar ile Lise 9’uncu,10’uncu,11’inci ve 12. s?n?flar aras?nda dikkatleri kitaba cekmek ve yogunlast?rmak, kitap okumaya olan ilgiyi art?rmak, ogrencinin okudugu kitaba gore anlama seviyesini gormesini saglamak, kendine guven duygusunu gelistirmek, okulunu temsil etme bilincini kazand?rmakt?r.”

 

3. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas? icin okunacak kitaplar nelerdir?

Yar?smada Ortaokullar okullar?n?n okumalar? gereken kitaplar ve yay?nevleri soyledir:

 

S. NO:

KITABIN ADI

YAZARI

YAYINEVI

 

1

Cocuklara Karagoz ile Hacivat

Unver Oral

Nar

120

2

Yaln?z Efe

Omer Seyrettin

Zambak

64

3

Havaya Ucan At

Peyami Safa

Damla

125

4

Benim Kucuk Dostlar?m

Halide Nusret Zorlutuna

Timas

146

5

Bitmeyen Gece

Mithat Enc

Otuken

342

6

Esref Saati

Sevket Rado

Bilge Kultur Sanat

144

7

Andersen Masallar?

Andersen

Zambak

104

8

Uc Silahsorlar

Alexander Dumas

Gonca

264

9

Heidi

Johanna Spyri

Zambak

144

10

Billur Kosk Masallar?

Tahir Alangu

YKY

352

11

Pollyanna

Eleanor Porter

Zambak

168

 

 

 

Yar?smada LISE OGRENCILERININ okumalar? gereken kitaplar ve yay?nevleri soyledir:

 

S.NO:

KITABIN ADI

YAZARI

YAYINEVI

 

1

Kutadgu Bilig'den Secmeler

Yusuf Has Hacib

Zambak

112

2

Gazoz Agac?

Sabahattin Kudret Aksal

YKY

347

3

Hikayelerden Secmeler

Omer Seyfettin

Zambak

184

4

Kuyucakl? Yusuf

Sabahattin Ali

YKY

220

5

Iki Sehrin Hikayesi

Charles Dickens

Zambak

280

6

Osmanc?k

Tar?k Bugra

Otuken

356

7

Kelile ve Dimne

Beydeba

Zambak

184

8

Gun Olur Asra    Bedel

Cengiz Aytmatov

Otuken

426

 

4. Yar?sma icin sartnamede belirlenen kitaplar?n illaki belirtilen yay?nevlerinin kitaplar?n?n m? okunmas? laz?md?r?

Yar?sma icin belirlenen kitaplar?n baz?lar?n?n birden fazla yay?nevince bas?lm?s nushalar? var. Ayn? yazar?n normalde ayn? icerige sahip olmas? gereken kitaplar farkl? yay?nevlerince baz? bolumlerin c?kar?ld?g? onceki y?llarda kars?last?g?m?z bir gercektir. Bu sebeple, yar?smaya kat?lan ogrencilerimizin ayn? yazar?n farkl? yay?nevine ait kitaplar?n? okuduklar? takdirde bir magduriyet yasamamalar? icin belirtilen yay?nevlerine ait olanlar? okumalar?n? tavsiye ediyoruz.

 

5. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas?’nda sorulacak sorular?n ozellikleriyle ilgili olarak neler soyleyebilirsiniz?

Yar?smada coktan secmeli, 100 adet soru sorulacag?n? ifade etmistik. Sorular, ilgili eserin okundugunu, kavrand?g?n? olcmeye yonelik ve nitelikte olacakt?r. Daha onceki y?llarda yap?lan yar?smalara ait soru ornekleri web sitemizdeki “Ornek Sorular” menusunden temin edilebilir. Ayr?ca sorular, Ortaokullar icin 4 secenekli, liseler icin 5 secenekli olacakt?r.

 

6. Yar?sma icin sartnamede belirtilen kitaplar?n belirtilen yay?nevlerinde bas?lm?s olanlar?n? bulmad?k ne yapmam?z laz?m?

Kitaplar?, bulundugunuz sehirdeki kitapc?lardan temin edebileceginiz gibi

www.nt.com.tr

http://www.kitapnehri.com/

gibi internet kitap sitelerinden toplu olarak alabilirsiniz.

Kayseri'deki

NT : 0(352) 231 63 18
AKABE : 0(352) 222 20 65
ULAS : 0(352) 222 04 08

gibi kitabevlerinden de kitaplar? temin edebilirsiniz.

 

7. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas?’na basvuru nas?l yap?lacakt?r?

 

a) Basvurular, 25 Subat 2013 – 5 Nisan 2013 tarihleri aras?nda internet uzerinden yap?lacakt?r. Her okul, http://www.kilicaslan.k12.tr web adresindeki yar?smayla ilgili bolumde belirtilen alanlar? eksiksiz dolduracakt?r. Yar?sma ekibindeki ogrenciler, son basvuru tarihinden sonra degistirilemez.

8. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas?’na kimler basvurabilir?

a) Yar?smaya, Turkiye genelindeki butun ortaokullar?n 5, 6, 7 ve 8’inci s?n?flar?nda okuyan ogrenciler ile liselerin 9, 10, 11 ve 12’nci s?n?flar?nda okuyan ogrenciler kat?labilirler.

b) Yar?smaya her okul, en fazla iki ogrenci ile kat?labilir. Bu ogrenciler, okulun kendi icinde olusturacag? bir kurul taraf?ndan secilecektir.

9. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas?’na ne zamana kadar muracaat edilebilir? Son muracaat tarihi nedir?

Yar?smam?za okullar, 25 Subat 2013 Pazartesi gununden itibaren 5 NISAN 2013 Cuma gunu saat: 17.00’ye kadar muracaatta bulunabilirler. Bu tarihten sonraki muracaatlar kabul edilmeyecektir.

        

10. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas? ne zaman ve nerede yap?lacakt?r?

Yar?sma, 12 MAYIS 2011 CUMARTESI SAAT: 10.00’da Kayseri KILICASLAN EGITIM KURUMLARI SINAV MERKEZLERINDE yap?lacakt?r.

 

11. Ortaokullar ve Liseleraras? 5. Ulusal 100 Temel Eser Kitap Okuma Yar?smas?’na kat?lacak ogrencilerden uzaktan gelenler icin “bar?nma ve konaklama” konular?yla ilgili olarak neleri bilmeliyiz?

Sehir d?s?ndan gelecek ogrencilerin ve dan?sman ogretmenin gelis-gidis yol masraflar? kat?l?mc?lara aittir. Yar?sman?n yap?lacag? 11 May?s 2013 gunu kahvalt? ve ogle yemegi kurumumuz taraf?ndan verilecektir. Kayseri’ye uzak sehirlerden gelecek yar?smac? iki ogrenci ve bir dan?sman ogretmen icin 10 May?s 2013 Cuma aksam? konaklama imkan? saglanacakt?r. Konaklama talebinin ilgili dan?sman ogretmeni taraf?ndan, 3 May?s 2013 Cuma aksam?na kadar 100temeleser@kilicaslan.k12.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.Sehir d?s?ndan gelecek ogrencilerin ve dan?sman ogretmenin gelis-gidis yol masraflar? kat?l?mc?lara aittir. Yar?sman?n yap?lacag? 11 May?s 2013 gunu kahvalt? ve ogle yemegi kurumumuz taraf?ndan verilecektir. Kayseri’ye uzak sehirlerden gelecek yar?smac? iki ogrenci ve bir dan?sman ogretmeni icin 10 May?s 2013 Cuma aksam? konaklama imkan? saglanacakt?r.

12. Yar?sman?n bitiminde memleketlere donus biletini en erken saat kaca almam?z gerekir?

 

     Yar?sman?n odul toreni saat 14.00 ila 16.00 aras?nda yap?lacag? gerceginden hareketle,         donus biletlerinin saat: 17.00 sonras?na al?nmas?nda fayda vard?r. Cunku odul sahipleri, odulunu almak icin torende haz?r bulunmak zorundad?rlar.